Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Powiększ obraz

WIORiN w Lublinie:

–  przypomina producentom ziemniaków innych niż sadzeniaki o obowiązku wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
– przekazuje informacje dotyczące stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół
– przekazuje informacje dotyczące weryfikacji opryskiwaczy.

Szczegółowe komunikaty znajdują się poniżej:

 

Komunikat dotyczący opryskiwaczy

 

Komunikat do producentów ziemniaków

 

Komunikat dla hodowców pszczół