I sesja IX kadencji Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

I sesja IX kadencji Rady Gminy Uchanie  odbędzie się w dniu 6 maja 2024r. (poniedziałek) o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Uchaniach.

Porządek obrad pierwszej sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.

3. Złożenie ślubowania przez radnych , wg treści określonej w art.23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

4. Uchwalenie porządku obrad.

5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Uchanie.

6. Wybór wiceprzewodniczącego/cych Rady Gminy Uchanie.

7. Złożenie ślubowania przez Wójta wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

8.  Sprawy bieżące.

9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy Uchanie.

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 z późn. zm.) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu rady, jeśli radny pozostaje w stosunku pracy.

 

Sesję można oglądać online pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCqr7EIfZKYugxIJVCmfkJLQ/live

W razie pytań można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Uchanie

                                                                                               Leszek Czerwonka