UWAGA !!!

Powiększ obraz

Informacja o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Miejscowość Rozkoszówka, Pielaki oraz część miejscowości Majdan pow. chełmski

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Hrubieszowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rozkoszówka stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego, w związku z powyższym woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów i kąpieli!

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r.,poz.2294).