XXXVIII Sesja Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

Sesja odbędzie się w dniu 15 marca 2024r. (piątek) o godz.11 00  w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Uchaniach.

Przed sesją o godz.10 30 odbędzie się posiedzenie komisji wspólnej Rady Gminy Uchanie. Zapraszam.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy z dnia 22 lutego 2024r.
  5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach za rok 2023 oraz przedstawienia potrzeb z zakresie pomocy społecznej na 2024r:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Ze względu na ważność omawianych spraw proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej

w celu wzięcia udziału w posiedzeniu rady, jeśli radny pozostaje w stosunku pracy.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                           Robert Bodziacki

 

 

Sesję można oglądać online pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCqr7EIfZKYugxIJVCmfkJLQ/live

W razie pytań można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl