Przekazanie sprzętu dla OSP Miedniki

W dniu 30 grudnia 2022 roku oficjalnie został przekazany sprzęt strażacki dla OSP Miedniki w tym:

  1. Ubranie strażacki specjalne – 4 komplety.
  2. Radiotelefon nasobny – 2 sztuki.
  3. Latarka z nakładką – 2 sztuki.

Zakup został sfinansowany z uzyskanej dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  – Funduszu Sprawiedliwości – wartość przekazanego sprzętu to 25 300 zł.