XVIII sesja Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

Sesja odbędzie się w dniu 24 listopada 2020r. (wtorek) o godz. 930  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Uchaniach.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy z dnia 19 października 2020r.
 5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020:

 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

2)   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

3)   w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

4)   w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r.:

 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

5)   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Uchanie na rok 2021:

 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

6)   w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Uchanie na rok 2021:

 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

7)   w sprawie  ustalenia dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

8)   w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Uchaniach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Uchanie:

 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Sesję można oglądać online pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCqr7EIfZKYugxIJVCmfkJLQ/live

W razie pytań, wątpliwości można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Robert Bodziacki