Remont świetlicy w Pielakach

Powiększ obraz

We wrześniu zakończył się remont świetlicy w Pielakach.

Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności w tym przede wszystkim Pani sołtys Marty Momot-Cymborskiej przy wsparciu Wójta Gminy Pana Leszka Czerwonki udało się doprowadzić stan świetlicy do stanu, który pozwoli w pełni z niej korzystać. Organizowane są tutaj spotkania mieszkańców, zebrania sołeckie, różne lokalne uroczystości.