Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 r.

Powiększ obraz

Zabudowa jednorodzinna – pobierz harmonogram

Zabudowa wielorodzinna – Chyżowice PGR – pobierz harmonogram

Prosimy o właściwą segregację, zawiązywanie worków z odpadami oraz o wystawianie worków i pojemników przed posesję do godziny 7.00

Dane odbierającego odpady:

MIR-EKO Sp. z o.o., ul. Górna 27, 22-530 Mircze, Tel. 530 616 157

Rodzaje i kolory worków na odpady komunalne:

  1. Worek czarny –Zmieszane (niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałości po segregacji).
  2. Worek brązowy –Bio (odpady zielone i bioodpady, np.: resztki żywności, skorupki po jajkach i orzechach, obierki warzyw i owoców, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry zabrudzony papier, trawa, liście, rośliny i drobne gałęzie, itp.).
  3. Worek niebieski – Papier (np.: opakowania z papieru, karton, tektura, katalogi, ulotki, gazety, czasopisma, zeszyty, książki, papier pakunkowy, papierowe torby i worki, itp.).
  4. Worek zielony – Szkło (np.: szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych
    i olejach roślinnych, szklane opakowania po żywności i kosmetykach, itp.).
  5. Worek żółty – Metale i tworzywa sztuczne (np.: zgniecione plastikowe butelki PET, reklamówki, woreczki foliowe, opakowania spożywcze po margarynie, śmietanie, jogurtach, serkach, ketchupach, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, nakrętki, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, metale kolorowe, drobny złom metalowy, kartony po mleku, kartony po sokach, folia aluminiowa itp.).

 

POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI  – są to odpady których nie możemy przyporządkować do worków z segregacją, najczęściej są to odpady  nie nadające się do recyklingu (np.: pieluchy jednorazowe, stare ubrania,  popiół -w osobnym  czarnym worku, itp.).

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie – z dołu do 15-go ostatniego dnia kwartału kalendarzowego obejmującego miesiące, których dotyczy obowiązek wnoszenia opłat tj. za okres I kwartału do 15 marca danego roku, za II kwartał do 15 czerwca danego roku, za okres III kwartału do 15 września danego roku, za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy albo u inkasenta, albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Uchanie w Banku Spółdzielczym Białopole oddział Uchanie:

nr 71 8202 0006 1600 0374 2000 0240