XVI sesja Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

Sesja odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uchanie

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2020 r.
  5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1)   w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

2)   w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/115/2020 Rady Gminy Uchanie z dnia 24 czerwca 2020  roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

Sesję można oglądać online pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCqr7EIfZKYugxIJVCmfkJLQ/live

W razie pytań, wątpliwości można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Robert Bodziacki