Zdalna Szkoła+ w Gminie Uchanie- komputery przekazane.

Powiększ obraz

W dniu 26 maja 2020 r. zostały przekazane laptopy do szkół podstawowych z gminy Uchanie.

W drugiej edycji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego projektu Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej gmina pozyskała 55.000 zł. Za tą kwotę udało się zakupić 25 nowych laptopów firmy Dell.

W sumie w obydwu edycjach projektu Zdalna Szkoła gmina Uchanie pozyskała 100.000 zł za które udało się zakupić 45 laptopów.

Z komputerów korzystają nauczyciele, uczniowie w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych w ramach zdalnego nauczania. Po zakończeniu projektu komputery będą wykorzystywane przez szkoły do wspomagania bieżącej pracy.