Zdalna szkoła+ w Gminie Uchanie

Powiększ obraz

W pierwszym dniu II edycji programu Zdalna szkoła Gmina Uchanie uzyskała dofinansowanie na zakup 25 nowych laptopów za kwotę 55.000 zł.

Wniosek został pozytywnie oceniony i sklasyfikowany na 10 miejscu.

Z komputerów skorzystają nauczyciele i uczniowie (w szczególności z rodzin wielodzietnych).

Komputery będą wspomagały zdalne nauczanie.

Środki będą pochodzić z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

Źródło: Lista wniosków z 15 maja 2020 r.