Komputery przekazane!

Powiększ obraz

W dniu 14-04-2020 r. Wójt Gminy Uchanie podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup 20 nowych laptopów, które będą wspomagały zdalne nauczanie szkół podstawowych z gminy Uchanie.

W dniu 15-04-2020 r. laptopy zostały przekazane dyrektorom szkół.

Całkowita wartość zakupu laptopów wynosi 45.000 zł. i w całości jest pokryta z pozyskanego dofinansowania.

Środki finansowe na zakup laptopów pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.