UWAGA

Powiększ obraz

Od dnia 16 marca 2020 r. Urząd Gminy Uchanie jest dostępny wyłącznie dla pracowników.

Ogłoszenie Wójta Gminy Uchanie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie decyzji o wprowadzeniu ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy.

Wszystkie sprawy, które nie są pilne powinny być odłożone w czasie.

Z urzędem i jednostkami podległymi można kontaktować się w następujący sposób:

telefonicznie:

Sekretariat Urzędu Gminy – 84 6577266

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 84 6577236

Gminny Ośrodek Kultury – 84 6577257

Gminna Biblioteka Publiczna – 84 6577264

za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@uchanie.pl

za pomocą skrzynki epuap:  /Uchanie/SkrytkaESP

Na stronie internetowej www.uchanie.pl znajdują się wzory druków i formularzy, które można pobrać.

Wszelkie opłaty zwłaszcza podatków można dokonywać przelewem bankowym.