Gala Sołtysów 2020

Powiększ obraz

I N F O R M A C J A

dla sołtysów Gminy Uchanie

Starosta Hrubieszowski zaprasza sołtysów z terenu Gminy Uchanie do wzięcia  udziału w gali „Powiatowego Dnia Sołtysa”, która odbędzie się w dniu 11 marca 2020 roku  o godzinie 1200  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie .