Mojsławice – modernizacja świetlicy zakończona

Powiększ obraz

Zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Mojsławicach.

Dzięki modernizacji zostały wykonane poniższe prace:

– wymiana  konstrukcji więźby dachu,

– obróbki blacharskie i orynnowanie,

– wymiana instalacji elektrycznej,

– kompleksowy remont wnętrza budynku.

Koszt remontu wyniósł 112.000,00 zł z czego 71.265,00 zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego LEADER”

Dodatkowo ze środków sołectwa Mojsławice i Mojsławice Kolonia w wysokości 20.000,00 zł wyremontowano łazienki i pomieszczenie kuchenne.

Wykonane prace pozwolą na podniesienie standardów usług kulturowych poprzez rozwój infrastruktury społecznej oraz dostosowanie budynku do potrzeb mieszkańców i lokalnych organizacji społecznych.

 

Projekt współfinansowany:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”