Remonty dróg zakończone

Powiększ obraz

Zakończyły się remonty dróg gminnych przewidziane na 2019 rok, polegające na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej.
W miejscowości Teratyn wyremontowano trzy odcinki dróg gminnych o łącznej długości 990 mb. Koszt remontu wyniósł 339.093,78 zł. z czego 271.275,00 zł. (80%) stanowi dofinansowanie w ramach programu rządowego z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ze środków własnych przeprowadzono remonty dróg gminnych o łącznej długości 2601 mb.
Miejscowości w których przeprowadzono remonty: Rozkoszówka, Drohiczany, Bokinia, Białowody, Gliniska, Jarosławiec, Teratyn, Uchanie, Chyżowice, Mojsławice. Łączny koszt remontów to 328.081,59 zł.
Wspólnie z Powiatem Hrubieszowskim udało się również wyremontować blisko 6 km. dróg powiatowych na terenie gminy Uchanie w miejscowościach: kol. Teratyn, Miedniki, Aurelin, Rozkoszówka, Staszic, Chyżowice za łączną kwotę ponad 1.300.000,00 zł.
Ponadto w miejscowości Chyżowice, dzięki wsparciu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych udało się wyremontować blisko 500 mb drogi gminnej za łączną kwotę 133.000,00 zł (dofinansowanie 80.000,00 zł).
Podsumowując rok 2019 dla gminy Uchanie był bardzo obfity w remonty dróg, w sumie na terenie gminy udało się poprawić stan dróg (gminnych i powiatowych) o łącznej długości ponad 10 km. za łączną kwotę  ponad 2 mln. zł.