Zajęcia komputerowe dla mieszkańców Gminy Uchanie

Powiększ obraz

Gmina Uchanie rozpoczyna realizację projektu „W sieci bez barier” pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Uchanie”. Dzięki podpisanej przez Wójta Gminy Leszka Czerwonkę umowy z Europejskim Domem Spotkań – Fundacja Nowy Staw na realizację przedsięwzięcia gmina otrzyma 147 826 zł. co stanowi 100% planowanych kosztów zadania.

W ramach projektu organizowane będą zajęcia praktyczne z obsługi komputera dla 264 mieszkańców gminy wraz z poczęstunkiem, ponadto gmina zakupi 24 nowoczesne laptopy, które po zrealizowaniu projektu zostaną przekazane do szkół podstawowych na terenie gminy.
Zajęcia będą odbywały się w 12 osobowych grupach po 32 godziny zajęć praktycznych. Planowane zajęcia będą dobrane względem grup uczestników:
• „Mój biznes w sieci”/”Rolnik w sieci”
• „Działam w sieciach społecznościowych”/”Rolnik w sieci”
• „Rodzic w sieci”
• „Kultura w sieci”
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie mogą uzyskać informację w Urzędzie Gminy Uchanie, ul. Partyzantów 1, Uchanie lub telefonicznie: 846577266 wew. 21

Szymon Patkowski
Sekretarz Gminy Uchanie