Informacja dla rolników

Powiększ obraz

Wójt Gminy Uchanie  informuje, że Gmina Uchanie  zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Jednym z warunków udziału w projekcie jest sporządzenie inwentaryzacji odpadów  z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i  opakowania typu Big Bag posiadanych na dzień 30 czerwca 2020r.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Uchanie zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag mogą składać informację o w/w odpadach  w terminie do  dnia 18 listopada 2019r.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Uchanie , pokój nr 5
w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. 84 6577 266 w. 32.

 

Deklaracja do pobrania