Modernizacja świetlicy w Mojsławicach

Powiększ obraz

W dniu 18 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, została podpisana przez Leszka Czerwonkę Wójta Gminy Uchanie umowa w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego LEADER” na dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Mojsławicach. Ogólna wartość zadania to 112 906,04 zł. z czego 63% czyli kwota 71 842,00 zł. będzie stanowić dofinansowanie.

Dzięki modernizacji zostaną wykonane poniższe prace:

– wymiana  konstrukcji więźby dachu,

– obróbki blacharskie i orynnowanie,

– wymiana instalacji elektrycznej,

– kompleksowy remont wnętrza budynku.

Wykonane prace pozwolą na podniesienie standardów usług kulturowych poprzez rozwój infrastruktury społecznej oraz dostosowanie budynku do potrzeb mieszkańców i lokalnych organizacji społecznych.

Wszystkie prace powinny być wykonane do końca bieżącego roku.

 

Projekt współfinansowany:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”