Rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. „Najpiękniejsza ozdoba stołu wielkanocnego”

Powiększ obraz

W Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach zostały wręczone nagrody oraz wyróżnienia w konkursie plastycznym pt. Najpiękniejsza ozdoba stołu wielkanocnego. Konkurs odbywał się w obrębie trzech grup wiekowych:

  • uczniowie kl. „0”
  • uczniowie kl I-II
  • uczniowie kl IV-V

Uczniowie kl. „0”

Wszystkie prace piękne, oryginalne i wykonane bardzo starannie. Komisja konkursowa brała pod uwagę pomysłowość, samodzielność i staranność. W związku z równym poziomem prac konkursowych postanowiono przyznać wszystkim dzieciom w tej kategorii równorzędne wyróżnienia. Nagrody i wyróżnienia wręczali: Pani Ewa Anyszkiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej i Pan Szymon Patkowski – Sekretarz Urzędu Gminy w Uchaniach. Uczestnicy otrzymali nagrody w postaci zabawek, książek i dyplomów. Komisja konkursowa i organizatorzy dziękują uczniom za wykonanie pięknych prac. Sponsorem nagród jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach.

Galeria zdjęć

 

Uczniowie kl. I-II

Wszystkie dzieci w tej kategorii otrzymały równorzędne wyróżnienia.
Nagrody i Dyplomy wręczali: Pani Zofia Dragan – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Uchaniach oraz Pani Bożena Kuśmierczuk – Inspektor d/s samorządu terytorialnego oświaty, kultury i sportu.

Galeria zdjęć

 

Uczniowie kl. IV-V

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:
I miejsce – Martyna Hajduk
II miejsce – Wiktoria Markiewicz i Amelia Ćwiklińska
III miejsce – Oliwia Budzińska
Gratulujemy.
Nagrody i Dyplomy wręczali: Pan Szymon Patkowski – Sekretarz Urzędu Gminy w Uchaniach, Pani Ewa Anyszkiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach oraz Pani Bożena Kuśmierczuk – Inspektor d/s samorządu terytorialnego oświaty, kultury i sportu.

Galeria zdjęć