I miejsce dla uczniów ze Szkoły w Uchaniach

Powiększ obraz

W dniu 09.05.2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach pod opieką p. Marzeny Brodaczewskiej uczestniczyli w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbył się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie i zajęli I miejsce w II kategorii wiekowej.

W turnieju mogli uczestniczyć uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Grupa I – uczniowie w wieku 10- 12 lat
 • Grupa II – uczniowie powyżej 13 roku życia.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:

 1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 2. Propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotów edukacyjnych.
 3. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
 4. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 5. Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
 6. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Drużyna w składzie:

 • Wilkos Aleksandra kl. VI
 • Pleczuk Grzegorz kl. VI
 • Tokarczuk Weronika kl. VI
 • Guluk Izabela kl. VI (zawodnik rezerwowy).

Uczniowie podczas turnieju powiatowego rozwiązywali testy teoretyczne z zakresu znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków oraz zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach. Druga część turnieju polegała na umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jazdy po torze sprawnościowym.