Informacja Urzędnika Wyborczego

Powiększ obraz

Urzędnik Wyborczy w Uchaniach informuje, że do dnia 26 kwietnia 2019 roku przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy Uchanie.
Miejsce przyjmowania zgłoszeń: Urząd Gminy w Uchaniach, ul. Partyzantów 1, pokój nr 17 (I piętro).
Termin: do 26 kwietnia 2019 w godzinach pracy urzędu (8.00-14.00) od poniedziałku do piątku.
Członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej może zostać osoba, która w dniu zgłoszenia na ukończone 18 lat oraz stale zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego i zostanie zgłoszona przez pełnomocnika wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę reprezentującego komitet wyborczy utworzony przez partie polityczne bądź koalicje partii politycznych.

Urzędnik Wyborczy w Uchaniach
Dariusz Świstowski