Ogólnopolski Turnie Wiedzy Pożarniczej

Powiększ obraz

W dniu 6 marca 2019 r. w GOK Uchanie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”

Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem turnieju jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Wyniki eliminacji:

I grupa wiekowa:

I miejsce: Alan Sumiński (Szkoła Podstawowa im M. Konopnickiej w Teratynie)

II miejsce: Jakub Koman (Szkoła Podstawowa im M. Konopnickiej w Teratynie)

III miejsce: Kinga Rosińska (Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach)

 

II grupa wiekowa:

I miejsce: Kacper Wojda (Gimnazjum im.ks.S.Staszica w Uchaniach z/s w Jarosławcu)

II miejsce: Kinga Kusz (Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach)

III miejsce: Karol Greluk (Szkoła Podstawowa im M. Konopnickiej w Teratynie)