Uwaga rolnicy!

Powiększ obraz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie przypomina o konieczności rejestracji gospodarstw rolnych przez rolników działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną i/lub prowadzących dostawy bezpośrednie płodów rolnych.
Powyższy obowiązek wynika z przepisów art. 63 ust. 1 i 2 pkt 1 i 12 oraz ait. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2018 poz. 1541 zpóźn. zm.). Wpis do rejestru nie podlega opłacie.
Wzór wniosku, jaki trzeba wypełnić (Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej) można pobrać na stronie internetowej www.pssehrubieszow.nbip.pl w zakładce „Bieżące”/Formularze/Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku lub w siedzibie Stacji (pokój nr 8).

Brak wpisu do rejestru grozi karą finansową.

 

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Hrubieszowie

mgr inż. Maria Kwiatkowska