„Powrót do aktywności” – bezpłatne kursy dla mieszkańców województwa lubelskiego

Powiększ obraz

Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnych kursów na prawo jazdy z kat. C,C+E, D oraz z kursów gastronomicznych (kucharz,piekarz,cukiernik).
Szkolenia skierowane są do osób zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa lubelskiego w tym do:
-osób przewidzianych do zwolnienia na podstawie umowy: o pracę, zlecenie,o dzieło, agencyjnej, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę,
lub/i
-osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Powrót do aktywności – szczegóły