Konsultacje Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt

Powiększ obraz

Wójt Gminy Uchanie  zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uchanie w 2019 roku zgodnie z art. 11a ust. 7, pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.  ( tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 122 t. j.).
Uwagi do programu można zgłaszać do Urzędu Gminy w Uchaniach  na  załączonym formularzu konsultacji, w terminie do dnia 21 lutego 2019 roku. Treść programu.

Konsultacje Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt