Informacja o dystrybucji produktów żywnościowych najbardziej potrzebującym

Powiększ obraz

Produkty żywnościowe z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018

Wydawane będą w budynku Urzędu Gminy w Uchaniach od 29 października 2018 r. w godz.  od 8:30 do 13:00