Informacja o zadłużeniu Gminy Uchanie

Powiększ obraz

Urząd Gminy Uchanie informuje, że zadłużenie Gminy Uchanie na dzień 30 września 2018r. wynosi 2 384 000, 00 zł.