Zagospodarowanie stawu i budowa siłowni zewnętrznej w Uchaniach

Powiększ obraz

Gmina Uchanie pozyskała dofinansowanie na realizację zadań z zakresu infrastruktury społecznej. Maria Gumieniak – Wójt Gminy, w dniu 19 października 2018 roku w Lublinie podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) projektu p.n. „Nowe miejsca spotkań i rekreacji w przestrzeni publicznej gminy – budowa siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie stawu w Uchaniach”.

Projekt zakłada dofinansowanie zagospodarowania na cele rekreacyjne istniejącego zbiornika wodnego w Uchaniach oraz budowę siłowni zewnętrznej w tej miejscowości. Efektem przedsięwzięć będzie powstanie nowych, funkcjonalnych miejsc rekreacji w przestrzeni publicznej i poprawa estetyki otoczenia. Zaprojektowano ścieżkę spacerową o nawierzchni naturalnej wzdłuż brzegu stawu (nawierzchnia z kruszywa kamiennego położonego nad brzegiem zbiornika), budowę elementów małej architektury – usytuowanie ławek, koszy na śmieci wzdłuż trasy, uporządkowanie i uzupełnienie roślinności o nowe nasadzenia, uporządkowanie zieleni i utwardzenie nawierzchni, wykonanie utwardzenia terenu, oświetlenie utwardzenia lampami solarnymi oraz zabezpieczenie skarp zbiornika poprzez ułożenie geosyntetyku i obsadzenie iglakami płożącymi.
W ramach tego samego projektu powstanie też siłownia zewnętrzna na terenie stadionu przy boisku sportowym w Uchaniach od strony ul. Partyzantów (droga wojewódzka 846) . Obiekt będzie zajmował powierzchnię około 300 m2. W obrębie siłowni wydzielono po sześć pól wyposażonych w typowe urządzenia sprawnościowe:
1. urządzenie treningowe typu „Jeździec” 1 szt.
2. urządzenie treningowe typu „Biegacz” 1 szt.
3. urządzenie treningowe typu „Orbitrek” 1 szt.
4. urządzenie treningowe typu „Twister potrójny” 1 szt.
5. urządzenie treningowe typu „Narciarz podwójny” 1 szt.
6. urządzenie treningowe typu „Wyciskanie siedząc pojedyncze” 1 szt.
Siłownia będzie ogrodzona. Zaplanowano ogrodzenie siłowni panelowe w systemie 3D o wys. paneli 1,23 m i rozstawie słupków 2,59 m (2,60 m). Ogrodzenie na podmurówce prefabrykowanej z desek betonowych o wys. 0,20 m. Całkowita wysokość ogrodzenia 1,45 m. W ogrodzeniu zaprojektowano jedną furtkę o szer. 1,50 m i wys. 1,50 m. Urządzenia dobrano tak, aby spełniały wymagania normy bezpieczeństwa i posiadały stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je kierując się zasadą urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń.
Koszt inwestycji oszacowano na 75.339,78zł. Dofinansowanie  w kwocie 47.938,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  (PROW) 2014 – 2020.