Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Powiększ obraz

Informujemy, że od 02.08.2018 r. na terenie Gminy Uchanie obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie LU.RET.070.1.111.2018.JB z dnia 02 sierpień 2018 r. i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 27. sierpień 2018 r. Taryfy zostały określone na 3 lata.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie Uchwały nr X/67/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 17 grudnia 2015 r. , ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uchanie obowiązuje w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy Uchanie. Poniżej prezentujemy ceny dla odbiorcy, po uwzględnieniu przedmiotowych dopłat, obowiązujące do 31 grudnia 2018 r.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie