ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Powiększ obraz

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że na stronie internetowej Uczelni www.up.lublin.pl ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej zabudowanej o powierzchni 712,7757 ha Gospodarstwa Doświadczalnego w Bezku, gmina Siedliszcze, pow. chełmski.
Na stronie internetowej Uczelni dostępne są także pozostałe dokumenty dotyczące w/w przetargu: regulamin przetargu, wzór oferty, wzór umowy dzierżawy.
Oferty można składać do dnia 23 sierpnia 2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13 pok. 261.