OGŁOSZENIE

Powiększ obraz

Wójt Gminy Uchanie informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach prowadzi monitoring suszy rolniczej, w którym stwierdza zagrożenie wystąpienia suszy na terenie Gminy Uchanie.
Poszkodowani rolnicy, którzy zauważyli w swoich uprawach negatywne zjawiska wynikające z zagrożenia suszą, mogą składać pisemne wnioski na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w pok. nr 8 lub w pok. nr 15, albo pobranym ze strony internetowej Urzędu Gminy.

Wypełniony wniosek z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub pełnomocnika. Dodatkowo poszkodowany rolnik wypełnia załączoną do wniosku tabelę, w której należy wyszczególnić wszystkie uprawy, uwzględniając również te położone na terenie innych gmin.

Dane zawarte we wniosku powinny być zgodne z wnioskiem złożonym o płatności bezpośrednie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komisja dokona oszacowania strat podczas lustracji uprawy w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia nie później niż do zbiorów zgłoszonej uprawy. Termin składania wniosków do dnia 25.07.2018r.

Wójt Gminy

Maria Gumieniak

Oswiadczenie-o-uprawach

zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO