ASF: Informacje dla rolników z obszaru zagrożonego !!!

Powiększ obraz

Obszary zagrożone ASF: miejscowości w gminie Uchanie: Feliksów, Uchanie-Kolonia, Wola Uchańska, Uchanie, Aurelin, Bokinia, Putnowice Górne, Wysokie, Jarosławiec, Odletajka,Teratyn-Kolonia, Marysin.

Na obszarze zagrożonym wprowadza się zakazy:

  • wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw
  • transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach.
  • uboju świń na użytek własny w okresie 30 dni od głoszenia wyznaczenia obszaru zagrożonego

Nakazuje się:

  • oczyszczanie, odkażanie a w koniecznych przypadkach także dezynfekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą powodować szerzenie choroby.
  • zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażania rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące.
  • niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.

Nakazów i zakazów nie stosuje się do świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego, przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju oraz w przypadku drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na tym obszarze.

Po upływie 40 dni przeprowadza się badania świń we wszystkich gospodarstwach – badania kliniczne i laboratoryjne zgodnie z instrukcją diagnostyczna , w celu stwierdzenia albo wykluczenia choroby.

Na podstawie Rozporządzenia nr 22 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu chełmskiego i hrubieszowskiego (Dz.Urz. Województwa Lubelskiego poz. 3157