Informacja zamieszczona na prośbę Urzędu Statystycznego w Lublinie

Powiększ obraz

Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o udział w rolniczych badaniach ankietowych.
Celem badań jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju.

plakat_badania_ankietowe_rolne_2018