Zawiadomienie Starosty Hrubieszowskiego

Powiększ obraz

Starosta Hrubieszowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 maja 2018 r. o godzinie 12.00 w Wiejskim Domu Kultury w Jarosławcu odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Jarosławiec, gmina Uchanie.
Przedmiotem zebrania będzie WYBÓR RADY UCZESTNIKÓW SCALENIA będącej społecznym organem doradczym, wybieranym i odwoływanym przez uczestników scalenia na zebraniu zwołanym przez Starostę.
Z uwagi na ważność tematyczną zebrania dla postępowania scaleniowego proszę o niezawodne wzięcie w nim udziału.

zawiadomienie