I sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie – zdjęcia

Powiększ obraz

W dniu  21 listopada 2018r. (środa) o godz. 900  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie pierwszej sesji Rady Gminy przez radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i  prowadzenie sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Uchanie.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Gminy Uchanie, wg treści określonej w art.23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Zgłoszenie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy Uchanie.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Uchanie.
 8. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Gminy Uchanie.
 9. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy Uchanie prowadzenia sesji.
 10. Zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy Uchanie.
 11. Przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Uchanie i podjęcie w tym przedmiocie uchwał.
 12. Złożenie ślubowania przez Wójta wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy Uchanie.