Ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Powiększ obraz

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy, serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządami Województw. Patronat medialny objął miesięcznik „Gazeta Sołecka”.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się  stronie internetowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.