„Złote Gody” w Uchaniach

Powiększ obraz

„I nie opuszczę Cię aż do śmierci”, słowa tej przysięgi najbardziej oddają charakter uroczystości, która odbyła się 21 września  2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach. Złote gody to wyjątkowe święto obchodzone po 50-ciu  latach pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości i szacunku. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się wstąpić w związek małżeński.

Złote gody w Uchaniach rozpoczęły się od mszy św. w Kościele Parafialnym w Uchaniach, następnie uczestnicy przeszli do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach. Tam Jubilaci otrzymali medale od prezydenta RP, za długoletnie pożycie. W imieniu prezydenta RP wręczyła je Wójt Gminy – Maria Gumieniak.

To wyjątkowe święto w gminie Uchanie zaszczycili swoją obecnością znakomici goście: Poseł na Sejm RP – Genowefa Tokarska, Z-ca Dyrektora Biura Wojewody Lubelskiego – Agnieszka Skubis-Rafalska, Ks. Kanonik Kazimierz Stelmaszczuk – Proboszcz Parafii Uchanie, Ks. Stanisław Błaszczuk – Proboszcz Parafii Teratyn.

Pary, którym prezydent przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie:
1. Zofia i Józef Brudnowscy; 2. Józefa i Henryk Domadaj; 3. Paulina i Jan Faszczewscy; 4. Anna i Józef Kotyła; 5. Paulina i Janusz Król; 6. Irena i Marian Kulik; 7. Marianna i Jan Łatka; 8. Kamila i Henryk Mazur; 9. Halina i Wacław Mazur; 10. Krystyna i Stanisław Mirowscy; 11. Maria i Tadeusz Niezgoda; 12. Irena i Bogdan Puczkowscy; 13. Marianna i Józef Tokarczuk;14. Halina i Stanisław Toporowscy.

Uroczystość uświetnił występ zespołu „Zorza” oraz duetu Ania i Paweł działających  przy Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach. Nie zabrakło kwiatów i życzeń oraz bardzo wielu ciepłych słów i gratulacji wygłoszonych pod adresem naszych drogich jubilatów przez Panią Wójt Marię Gumieniak, Panią Poseł Genowefę Tokarską, Panią Dyrektor Agnieszkę Skubis-Rafalską i Ks. Kanonika Kazimierza Stelmaszczuka. Po części oficjalnej na wszystkich czekał tort, szampan, i „Sto lat” odśpiewane przez wszystkich gości przy wsparciu duetu Ani i Pawła. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem oraz chwilą miłych wspomnień. Na twarzach jubilatów widać było radość, ale też zamyślenie, nostalgię
i wzruszenie. Pięćdziesiąt wspólnych lat to szmat czasu… i mnóstwo wspomnień!

Szanownym Jubilatom jeszcze raz gratulujemy doczekania tak pięknego jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego i życzymy na dalsze lata dużo zdrowia oraz wiele satysfakcji
z tego, co udało się Wam wspólnie w życiu osiągnąć.