Zawiadomienie

Powiększ obrazogloszenia

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Uchanie, że w dniu 24 września 2017 roku o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach odbędzie się zebranie wiejskie na temat wydatkowania środków funduszu sołeckiego na rok 2018.
Poruszone zostaną również sprawy bieżące dotyczące mieszkańców naszego sołectwa.

Sołtys wsi Uchanie