Informacja dla mieszkańców gminy Uchanie

Powiększ obraz

W nawiązaniu do pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie w związku ze zbliżającym się okresem migracji dzikiego ptactwa zwracam się do Państwa – mieszkańców Gminy Uchanie / sołectw/ a w szczególności rolników w celu utrzymania na wysokim poziomie bio-asekuracji gospodarstw .
Najlepszą metodą zabezpieczenia gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez  stosowanie odpowiednich środków bio-asekuracyjnych.
W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu powinni podjąć działania polegające na :
– zabezpieczenia słomy ,która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenia itp.)
–  regularnym przeglądzie wszelkich urządzeń i rur (silosy paszowe) pod kątem zanieczyszczeń  np. odchodami dzikich ptaków
– eliminacja wszystkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich( siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych)
– w miarę możliwości powstrzymania się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne)  oraz zabezpieczeniu istniejących przed dostępem dzikiego ptactwa
– powstrzymanie się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (karmniki)
– jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe,jak najczęstszym usuwaniu opadłych owoców.