Oferta edukacyjna 3-2 OSiW OHP w Zamościu na rok szkolny 2017/2018

Powiększ obrazohp-logo

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zamościu prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat w następujących kierunkach kształcenia zawodowego:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
Cykl 3-letni
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, tapicer, wędliniarz, fryzjer, stolarz, sprzedawca, dekarz, piekarz, murarz-tynkarz, cieśla, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz.

Gimnazjum klasa II i III
ślusarz, murarz-tynkarz, dekarz, fryzjer, kucharz.
Warunkiem podjęcia nauki w 3-2 Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP jest ukończenie 15 lat i nieukończenie 18 lat.

Ośrodek dysponuje zapleczem w skład którego wchodzą:

  • internat (pokoje trzyosobowe z łazienkami)
  • świetlica
  • stołówka i kuchnia
  • siłownia
  • pracownia komputerowa z dostępem do internetu.

Ponadto Ośrodek Szkoleni i Wychowania zapewnia całodzienne zakwaterowanie i wyżywienie uczestników. Pobyt i nauka w ośrodku są bezpłatne. Ponadto młodzież zatrudniona na podstawie umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie za wykonaną pracę (4%, 5% i 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Ochotnicze Hufce Pracy
3-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 86a

tel./fax 84 639 17 07  oraz  84 627 18 89