XXII sesja siódmej kadencji Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

W dniu 29 marca 2017r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbędzie się XXII sesja siódmej kadencji Rady Gminy Uchanie.

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 7. Informacja o realizacji uchwal w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uchanie:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojsławice w związku z udziałem Gminy Uchanie w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Uchaniach:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość w związku z udziałem Gminy Uchanie w kosztach zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Uchaniach:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uchanie w 2017 roku:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach za rok 2016:
  – dyskusja,
  – podjęcie uchwały.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Sprawy bieżące – przedstawienie wystąpienia pokontrolnego.
 20. Zamknięcie obrad.