Komunikat w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń

Powiększ obraz

O wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego. Wnioski będą przyjmowane do 7 kwietnia 2017 r.
Agencja Rynku Rolnego uruchomiła mechanizmy wsparcia w ramach nadzwyczajnej pomocy  dostosowawczej dla producentów mleka i świń:
1.    Pomoc  dla   producentów  mleka  w formie  refundacji  kosztów zakupu  bydła hodowlanego mięsnego lub dwukierunkowego,
2.    Pomoc dla producentów świń {strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego lub dwukierunkowego,
3.    Pomoc   dla   producentów  świń   w  formie   refundacji   kosztów  zakupu   świń hodowlanych,
Wnioski o udzielenie pomocy na te działania przyjmowane są od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r., zaś wnioski o płatność do 14 lipca 2017 r.
Ponadto beneficjenci mogą złożyć wniosek o wsparcie w ramach działania: Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) nie więcej niż 2 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.2016 r. i nie więcej niż 1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
Daty składania wniosków przedstawiają się następująco:
I. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r.
-w terminie do dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. ii. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.
-w terminie do dnia 21 maja 2017 r., III. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
– w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.
O dacie przyjęcia wniosku decyduje fizyczny jego wpływ do Oddziału Terenowego ARR. Wnioski złożone po upływie terminu zostaną odrzucone.
Beneficjenci tych działań powinni zapoznać się z warunkami otrzymania pomocy i z zobowiązaniami wynikającymi z jej otrzymania.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie znajdują się na stronie:
www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/nadzwyczajna~pomoc-dostosowawcza-dla-producentow