„Własna firma – to możliwe”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy

Powiększ obraz

Od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 13 marca 2017 r. (włącznie) przez TAG – CONSULTING ORAZ INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH prowadzony będzie nabór do projektu „Własna firma – to możliwe!”.
Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
● szkolenia i doradztwo
● bezzwrotne dotacje na start do 23 398,68 zł/os.
● wsparcie pomostowe do 1 200,00 zł/m-c (przez 6 m-cy) oraz do 800,00 zł/m-c (przez kolejne 6 m-cy)

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin)
pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo),
zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
zamierzających założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez minimum 12 m-cy na terenie
woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

  • osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne).

Priorytetowo traktowane są: osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, kobiety, osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, osoby z niepełnosprawnościami, osoby zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne.
Udział w projekcie „Własna firma- to możliwe” jest bezpłatny.
Szczegóły na: www.wlasnafirma.tag-consulting.pl

Biuro projektu:
Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich
Lublin 20-701, ul. Nałęczowska 30, pok. 204
tel. (0 81) 747 94 08
e-mail: efs_wfm@irzl.pl