Opryskiwacze – ważna informacja dla rolników

Powiększ obraz

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania należy zgłosić do WIORiN w Lublinie.
Zgłoszenie opryskiwacz można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: o-hrubieszow@piorin.gov.pl lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.
Wzór zgłoszenia

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie,  nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.
Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, ul. Plac Wolności 15, tel. 84 696-44-99, fax. 84 696-44-99, www.piorin.gov.pl, e-mail: o-hrubieszow@piorin.gov.pl