INFORMACJA dla mieszkańców gminy Uchanie

Powiększ obraz

Wójt Gminy Uchanie informuje, ze istnieje możliwość przeprowadzenia przez funkcjonariuszy Placówki  Straży Granicznej w Horodle szkolenia z zakresu powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.
Przeprowadzenie takiego szkolenia mana celu wyjaśnienie procedur powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i mogłoby się odbyć w m-cu marcu lub kwietniu 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Uchaniach.
Potencjalny uczestnik takiego szkolenia jest proszony zgłosić chęć uczestnictwa w tym szkoleniu bezpośrednio do Urzędu Gminy w Uchaniach, pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr tel. 84 6577266 w.34 w godzinach pracy urzędu bądź tez przez sołtysa swojej miejscowości do dnia 28 lutego 2017 roku.
Termin szkolenia zostanie podany do publicznej wiadomości po ustaleniu liczby uczestników.

 

Wojt Gminy Uchanie
Maria Gumieniak