„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

Powiększ obraz

Rolniku,
jeżeli chcesz założyć pozarolniczą działalność gospodarczą możesz otrzymać wsparcie w wysokości 100 tys. zł w postaci bezzwrotnej premii na jej rozpoczęcie.
W I kwartale 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski. Jednym z kryteriów uzyskania wsparcia jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Umów się na indywidualne bezpłatne spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dotacji.

Kontakt telefoniczny: 507054746
Kontakt e-mail: biuro.litwinczuk@gmail.com

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Gospodarstw w I kwartale 2017 r. planuje zorganizować nabory wniosków na następujące działania:

1.    Restrukturyzacja małych gospodarstw
2.    Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
3.    Modernizacja gospodarstw rolnych – obszary a,b,c
4.    Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
5.    Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – dla zakładów przetwórczych.
6.    Transfer wiedzy i działalność informacyjna
7.    Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika
8.    Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu

Oraz w II kwartale 2017 r. na działania:
1.    Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
2.    Premie dla młodych rolników
3.    Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
4.    Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej
5.    Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości