Szkolenia i staże dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Powiększ obraz

W związku z realizacją projektów „Dobry zawód dla Ciebie” oraz „Aktywni i skuteczni na rynku pracy” Fundacja Inicjatyw Menadżerskich zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo do skorzystania z oferty.

Więcej informacji na temat projektów jest w załącznikach oraz na stronie internetowej Fundacji w zakładce projekty http://fim.org.pl/dzialalnosc/projekty-fundacji/