Ogłoszenie o konsultacjach

Powiększ obraz

Na podstawie Uchwały Nr VII/36/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie :
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Wójt Gminy Uchanie przedstawia do konsultacji projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi  na rok 2017.

Wobec powyższego zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe o przygotowanie opinii  wniosków do projektu i zgłoszenie się w powyższej sprawie do tutejszego Urzędu w dniu
14 września 2016r. o godz. 8.00.
Szczegółowych informacji udziela  Danuta Stopa- inspektor ds. infrastruktury gospodarczej pod nr tel. 84 6577 266 w. 39.
Do wiadomości:
1.    P. Chachler Zbigniew – Prezes GLKS w Jarosławcu
2.    P. Łubiarz Teresa- prezes Stowarzyszenia KGW Uchanie
3.    P. Greniuk Anna- prezes Stowarzyszenie Wsi Chyżowice
4.    P. Puchowski Leszek- prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teratyna
5.    P. Król Anna– Towarzystwo Przyjaciół Uchań i okolic
6.    P. Jarocha Wojciech -Prezes UKS Jarosławiec

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 – Projekt


Protokół wraz z wynikami