Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie

Powiększ obraz

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY UCHANIE

W związku ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Uchanie dotyczącą w szczególności zmiany segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców  gminy, którzy zadeklarowali segregację odpadów informuje się, że od 1 września 2016r. powinny być  segregowane w następujący sposób:

  1. Worek niebieski – papier i tektura ( makulatura)
  2. Worek żółty – tworzywa sztuczne ( butelki PET, folie, opakowania po foli gospodarczej);
  3. Worek zielony – szkło ( słoiki, butelki, szkło opakowaniowe wszystkich kolorów itp.) ;
  4. Worek czerwony – metale ( opakowania metalowe, aluminiowe oraz inne metale);
  5. Pojemnik 120l lub worek czarny – odpady zmieszane lub pozostałości po segregacji.

 

UWAGA

 Prosimy o właściwą segregację oraz zawiązywanie  pełnych worków jak również wystawianie worków i pojemników z odpadami przed posesję o godz. 7.00